Aanbod nieuwbouw voor consument blijft afnemen
28 februari 2024 

Aanbod nieuwbouw voor consument blijft afnemen

Voor starters of doorstromers blijft het aanbod van nieuwbouwwoningen beperkt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werden in 2023 iets minder huizen opgeleverd (ruim 73.000) dan in 2022 (bijna 75.000). De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw kwam vorig jaar uit op 0,9 procent.

Dalende trend
De daling van het aantal nieuwbouwwoningen in 2023 komt overeen met een dalende trend in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in de voorbije twee jaar. Van 2019 tot 2021 liep dit aantal nog op, maar sindsdien neemt het cijfer af. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is volgens het CBS ‘een indicator voor de bouw in de nabije toekomst’. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

In 2023 werd voor ruim 26.000 koopwoningen een vergunning afgegeven. Dat is 23 procent minder dan in 2022 en het laagste aantal sinds 2013. Daarnaast werden voor 28.000 huurwoningen bouwvergunningen afgegeven, 6 procent minder dan in 2022. Lees hier het volledige artikel inclusief grafieken en tabellen.

In Zuid-Holland werden in 2023 met bijna 11.000 de meeste nieuwbouwwoningen vergund. Daarvan is 57 procent bestemd voor de verhuur. In Zeeland werden met 688 nieuwe woningen de minste nieuwbouwwoningen vergund, 38 procent daarvan is bestemd voor de verhuur.

Het aantal van ruim 73.000 opgeleverde nieuwbouwwoningen ligt wel boven het gemiddelde van ruim 61.000 in de afgelopen tien jaar. Amsterdam kende in 2023 het hoogste aantal nieuwbouwwoningen (4.500). In de provincie Flevoland groeide de woningvoorraad relatief het meeste met 1,6 procent. In Limburg, Drenthe en Friesland (0,6 procent) het minst.

Totale woningvoorraad
Naast nieuwbouw ontstaan er ook woningen door bijvoorbeeld splitsing van bestaande woningen en transformaties van kantoren. Daarnaast verdwijnen er woningen, onder meer door sloop en samenvoeging. Per saldo is de woningvoorraad in 2023 toegenomen tot 8,2 miljoen woningen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen